lördag 12 juli 2008

Max Ernst 1891-1976

Max Ernst.
En av de ledande konstnärerna inom surrealismen. Delar av hans verk kommer att ställas ut på Moderna Museet i höst under namnet "Dröm och revolution".
Start den 20 september.

Inga kommentarer: